Title
:
दीवसागरपन्नत्ति पइण्णयं

Title English
:
Divsagar Pannatti Painnayam

Language
:
Hindi / Prakrit

Classification
:
Book_Devnagari

Category
:
Agam / Canon / Geography

Keywords
:
Not Any

Author
:
Punyavijay / Suresh Sisodiya / Sagarmal Jain

Publisher
:
Agam Ahimsa Samta Evam Prakrit Samsthan